Onroerend goed taxeren, een objectieve meerwaarde

Onroerend goed taxeren, een objectieve meerwaarde

Het laten taxeren van uw onroerend goed geeft u op een duidelijke en objectieve manier een diepgaand en volledig beeld van de waarde ervan. Zo zal de taxateur het onroerend goed taxeren en hierbij rekening houden met alle factoren die een mogelijke rol zouden kunnen spelen in de uiteindelijke waarde. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de oppervlakte van uw woning enerzijds en de daarbij behorende grond anderzijds, aan de kwaliteit en kostprijs van de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen van uw woning en aan de omgeving waar uw woning gelegen is. Op basis van al deze elementen zal de taxateur naar eer en geweten een waarde toekennen aan uw woning. In een uitgebreid rapport zal u alles kunnen terugvinden wat de uiteindelijke waarde kan verantwoorden.

Voordelen van het laten taxeren van onroerend goed

Het laten taxeren biedt een objectieve en onafhankelijke kijk op de waarde van uw woning, hetgeen u toelaat in bepaalde gevallen deze waarde als richtwaarde te gebruiken.

Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een erfenis, aan het afsluiten van een verzekering of aan de waarde die gebruikt wordt voor aankoop of verkoop. Op basis van het taxatierapport weet u precies waar u aan toe bent.

Wanneer u voor de aankoop van een onroerend goed een hypotheek wil aanvragen, zal ook gevraagd worden naar het taxatierapport. Hiermee zal rekening worden gehouden bij het al dan niet toekennen van de door u gevraagde hypotheek.

Waar kan u terecht?

Het beroep van taxateur is beschermd en bijgevolg dient men aan bepaalde voorwaarden te voldoen om toegelaten te worden tot het beroep. Alle voorwaarden hiertoe werden vervat in de zogenaamde certificeringsregeling. Kandidaat taxateurs die aan de voorwaarden voldoen, dienen zich vervolgens in te schrijven in het taxatieregister VastgoedCert of SCVM. Enkel iemand die in één van deze twee registers staat ingeschreven, mag zichzelf taxateur noemen.

U doet er goed aan de certificering van uw taxateur na te gaan alvorens tot de taxatie te laten overgaan. Dit kan nadien misverstanden en moeilijkheden voorkomen bij gebruik van de taxatie.

Krijgt u te maken met een erfenis waarin een onroerend goed is vervat? Staat u op het punt een woning aan te kopen of te verkopen? Dient u een verzekering af te sluiten waarbij de waarde van uw woning een cruciale rol speelt? Moet u de waarde van de woning die u wenst aan te kopen kunnen bewijzen voor het aangaan van een hypotheek? Ga langs bij een erkend taxateur die u graag verder helpt aan een correcte en eerlijke waardebepaling van de betrokken woning.  


Delen